logo proiext

Şansa ta pentru o afacere de succes!

Susţinem antreprenoriatul în oraşele regiunii N-V

Despre proiect

 
Proiectul "Șansa ta pentru o afacere de succes!" este implementat de Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare printr-un proiect cofinantat din Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 19,973,978.80 lei, iar durata de implementare a proiectului este de trei ani, în perioada ianuarie 2018 – decembrie 2020.

Proiectul, început în data de 4 ianuarie 2018, se derulează printr-o finațare nerambursabilă, acordată prin programul România Start-Up Plus, și este derulat de o echipă de specialiști cu experiență în antreprenoriat.

Finanțarea

 
Valoare: 40.000 euro / plan de afaceri (reprezintă maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile).

Tranșe: 2

 • Tranșa I-a: în valoare de maximum 30.000 EURO, la demararea afacerii;
 • Tranșa a II-a: în valoare de maximum 10.000 EURO, la 12 luni de la demararea afacerii. Tranșa a II-a se acordă numai firmelor care după 12 luni de activitate realizează o cifră de afaceri echivalentă cu minimum 30% din tranșa I-a.)

Notă: Finanțarea acordată face parte din categoria ajutoarelor de minimis

Cui se adresează

 
 • persoane care își manifestă interesul de a demara o afacere în mediul urban, în regiunea Nord-Vest, în care au domiciliu stabil: unul din județele: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj
 • persoane de peste 18 ani care intenționează să înființeze o afacere nonagricola în mediul urban, regiunea Nord-Vest
 • şomeri, persoane inactive, angajași care au capacitatea legală de a înființa o companie
 • înfiinţează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă (2 locuri pe o perioadă de min. 18 luni)
 • persoane care nu au fost condamnate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupție, implicare în activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene și nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor

Persoanele care îndeplinesc condițiile de mai sus NU vor fi eligibile dacă:
 • au calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi;
 • se încadrează în categoria tinerilor NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârstă între 16 – 24 ani.

Ce beneficii oferim

 

cursuri de educație antreprenorială

consultanţă tehnică de specialitate

mentorat în domeniul antreprenoriatului

implementarea planului de afaceri

Obiective

 
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. În acest sens, ASSOC dezvoltă un program de formare în domeniul antreprenoriatului în regiunea de Nord-Vest. Proiectul urmărește încurajarea și susținerea pe termen lung a inițiativelor antreprenoriale ale persoanelor din grupul țintă prin implementarea unui program de formare profesională, informare, consiliere/consultanță/mentorat și asistență personalizată.
 • Implementarea de programe și servicii pentru încurajarea antreprenoriatului și dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru min. 311 persoane din Regiunea Nord-Vest.
 • Implementarea de programe și servicii pentru încurajarea antreprenoriatului și dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru min. 311 persoane din Regiunea Nord-Vest.
 • Încurajarea antreprenoriatului prin furnizarea serviciilor personalizate de consiliere / consultantă / mentorat pentru înființarea a min. 70 întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană.

Scop

 
Asociația ASSOC își propune prin acest proiect să încurajeze antreprenoriatul, iar în acest sens va instrui peste 311 persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din Regiunea Nord-Vest, care vor să-și înființeze și dezvolte o afacere nonagricolă în mediul urban, și va asigura finanțare pentru înființarea a cel puțin 70 de firme.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Capital Uman
Telefon: +40 744.970.254
E-mail: startup@assoc.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțatede Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
© 2018 StartUp Plus Nord-Vest. All Rights Reserved.